Bestuur
Doelstelling
           Bijeenkomst
      Contact
  Voor de leden
      Nieuws
           Links
Downloads
 
                    Home
 
 
 
 

Contact Informatie,

Aanmelden en of verdere informatie is te verkrijgen:

     Secretariaat:  Jan Brom - Paulusdal 8 -  5551 EA - Dommelen -Tel 040-2018030  e-mail  info.nkk@gmail.com

     Penningmeester: Wil Jaspers - De Hegmulder 20 -         5554 KN Valkenswaard - Tel 06-25311448  e-mail  info.nkk@gmail.com

Bijeenkomsten, iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00 -17.00 in  De Zaal van Speeltuin Geenhoven Hoppenbrouwers 15 . 5552 SB  Valkenswaard

Bankrelatie:  NL36 RABO 0172920434   Postgiro v/d bank 1075218

Lidmaatschap:

De kosten voor het lidmaatschap bedragen

  20,- per jaar (per gezin)

NKK
IBAN:  NL36 RABO 0172920434
BIC: RABONL2U

Voor een eenmalig bezoek betaald u 3,-

(wat bij aanmelding word teruggeven)

Voor alleen kennismaken zonder problemen op te lossen

 kost niets.

U kunt u aanmelden op de clubdag of bij onze secretaris of penningmeester, voor gegevens daarover zie hierboven.